Privatumo Politika

Įmonei „Skolega“ yra svarbus Jūsų privatumas, todėl mes gerbiame jį. Bet kokia Jūsų suteikiama informacija ar informacija, kurią mes galime surinkti mūsų tinklalapyje www.skolega.lt yra tinkamai ir saugiai naudojama LR teisės aktu nustatyta tvarka.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Mes reikalaujame asmeninės informacijos tik atvejais, kai mums to tikrai reikia norint suteikti klientams aukštos kokybės paslaugas. Informacija renkama teisingomis ir teisėtomis priemonėmis, Jus informavus apie tai ir gavus sutikimą. Taip pat pranešime, dėl kokių priežasčių renkama informacija ir kaip ji bus naudojama.
Garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys be teisėto pagrindo nebus perduodami tretiesiems asmenims ar panaudoti tikslams, kurie šioje privatumo politikoje nėra nurodyti. Mes pasiliekame teisę pateikti Jūsų asmens duomenis, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka.
Įmonė „Skolega“, savo klientams teikdama skolų išieškojimo, pirkimo, administravimo, teisinių konsultacijų ir dokumentų rengimo paslaugas gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims. Tai gali apimti duomenų perdavimą teismo proceso ar bylinėjimosi atveju. Tačiau, be to, kad teikiame aukščiau išvardintas paslaugas, mes taip pat naudojamės ir tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis. Mes privalome perduoti Jūsų asmens duomenis tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų mums teikti savo paslaugas. Tokie nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais, o apie tokį duomenų perdavimą visada informuojame savo klientus. Asmens duomenys, kurie bus perduodami tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių tinkamą paslaugų suteikimą.

Ši svetainė gali nukreipti į išorines svetaines, kurių mes nenaudojame. Atminkite, kad mes nekontroliuojame šių svetainių turinio ir praktikos, todėl negalime prisiimti atsakomybės už jų atitinkamą privatumo politiką.
Informuojame, kad Jūsų naudojimasis mūsų svetaine bus laikomas sutikimu su mūsų privatumo ir asmeninės informacijos praktika.
Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Skolega“ (adresas Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius, įmonės kodas yra 305670915) (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.skolega.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

Jūsų teisės

Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai suteikia Jums šias teises :

  • Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
  • Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • Turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis;
  • Turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
  • Turite teisę į skundą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo, kreipiantis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją;

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali būti :

  • Jūsų sutikimas;
  • Tarpusavio sutartis, kuri numato pagrindą asmens duomenims tvarkyti;
  • Mūsų teisėtas interesas užtikrinti savo paslaugų kokybę;

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas t. y. MB „Skolega“ neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

Duomenų valdytojas t. y. MB „Skolega“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

Ši Privatumo politika taikoma nuo 2021 m. sausio 20 d.

Kontaktai

Vieta

Laisvės pr. 60-1107, LT-05120. Vilnius

Susisiekime
Tel. numeris: +370 63827536

El. Pašto adresas : info@skolega.lt

Darbo laikas

I-IV 8:00-17:00

V 8:00-16:00